Jazykové kurzy

  Zápisy a vstupné testy budú prebiehať od 6. do 23. septembra v čase od 13.00 do 17.00. Viac info

  Animovaný film - slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

  Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie prezentované žiakmi Medzinárodnej francúzskej školy v Bratislave. Viac

  FABLAB otvorený pre všetkých!

  Ponúkame Vám viacero prípravných kurzov. Kurzy sú bezplatné. Viac: 

  Campus France

  Program september 2016

  Reportáž z týždňa francúzskeho filmu Crème de la Crème III