Medzinárodná konferencia "Súčasné výzvy pri tvorbe mesta" (30. ‑ 31. mája 2013)

Medzinárodná konferencia "Súčasné výzvy pri tvorbe mesta" je pokračovaním cyklu debát o inovatívnom meste, ktoré Francúzsky inštitút na Slovensku začal minulý rok. Odborná konferencia sa bude konať 30. a 31. mája v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislavou a EHMK Košice 2013.

Koncepcia : Alena Kubova-Gauché, architektka a historička, Vysoká škola architektúry (Ecole nationale supérieure d’architecture - ENSA), Lyon.

 

 

Program konferencie a pozvanka na stiahnutie :

 

Konferencia bude prebiehať v slovenčine, češtine, vo francúzštine a v nemčine. Jednotlivé prednášky budú simultánne tlmočené do obidvoch pracovných jazykov.

- Vstup voľný -

 

Francúzsky inštitút sa pripojil k asociácii Košice 2013 a Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) pri organizácii cyklu konferencií, ktoré budú prebiehat‘ v priebehu rokov 2012 a 2013 a ktoré sú zamerané na mesto Košice. V rámci každej konferencie vystúpia odborníci, ktorí sa venujú mestskému rozvoju z rôznych uhlov pohľadu.

Fotografie z podujatia

  • Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku
  • Publikum konferencie
  • Panel 1 - Chris Younès (FR), Yannis Tsiomis (FR), Alena Kubova-Gauché (FR-SK), Roman Koucký (CZ)
  • Panel 2 - Helga Fassbinder (DE), Ingrid Konrad (SK), Reinhard Seiss (AUT)
  • Panel 3 - Sabri Bendimérad (FR), Juraj Koban (SK), Ingrid Konrad (SK), Jean-Pierre Charbonneau (FR)
  • Panel 4 - Marie-Haude Caraës (FR), Ingrid Konrad (SK), Miroslav Marcelli (SK), Josyane Franc (FR)

​Viac fotografií na facebookovej stránke