Súťaž o Cenu M. R. Štefánika 2013

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike na základe Štatútu Ceny M.R.Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce, podpísanom dňa 13. mája 2013 v Bratislave, v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, vyhlasuje dňa 11. júna 2013 súťaž o Cenu M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce. 

Cieľom Ceny M.R.Štefánika 2013 je oceniť najlepší spoločný projekt. Uzávierka súťaže je 11. júla 2013.
 

 

Bližšie informácie:
www.vedatechnika.sk
www.apvv.sk