Centrum univerzitnej úspešnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (3. júla 2013)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici slávnostne otvorila Centrum univerzitnej úspešnosti, ktoré jej poskytla Univerzitná agentúra pre frankofóniu ktorej členom je aj Univerzita Mateja Bela. Čoskoro sa k Univerzite Mateja Bela pridajú aj ďalšie slovenské univerzity a stanú sa členmi AUF.

Novovytvorené Centrum univerzitnej úspešnosti ponúka učiteľom a študentom francúzštiny a frankofónnych programov Univerzity Mateja Bela možnosť využiť miestnosť s 10 počítačmi, interaktívnou tabuľou, videokonferenčným materiálom ako aj študovňu. K dispozícii majú navyše asi 150 príručiek a didaktického materiálu, slovníky, noviny, časopisy, učebnice francúzštiny, dostupné v papierovej alebo digitálnej verzii.

Centrum univerzitnej úspešnosti však nebude iba centrom na štúdium a mediatékou, bude takisto miestom organizovania rôznych konferencií, na ktorých budú prednášať tak profesori ako rôzni odborníci, a miestom konania školení pre študentov a učiteľov. Večer budú môcť priestory využiť rôzne študentské združenia a organizovať tu podujatia spojené takisto s premietaním filmov.

Radovan Gura, riaditeľ FSUI a profesor na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela


Pokiaľ ide o výučbu francúzštiny na Univerzite Mateja Bela, študenti môžu študovať francúzštinu v odbore prekladateľstvo alebo v odbore učiteľstvo akademických predmetov alebo si urobiť dvojitý francúzsko-slovenský diplom v odbore ekonómia či politické vedy. Otvorením Centra univerzitnej úspešnosti sa na Univerzite Mateja Bela, ktorá je členom Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu, ešte posilnil frankofónny rozmer.

Pozrite si zoznam francúzsko-slovenských študijných programoch na stránke FSUI.