Privítanie štipendistov v školskom roku 2013-2014

V utorok 3. septembra malo Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku potešenie prijať nových štipendistov francúzskej vlády a poskytnúť im informácie pred ich odchodom do Francúzska. Po informačno stretnutí nasledovalo posedenie, ktorého sa zúčastnili súčasní, ale aj bývalí štipendisti Francúzska.

Podujatie otvoril J.E. pán Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, ktorý využil túto príležitosť, aby predstavil nového radcu pre spoluprácu a kultúrnu činnosť, pána Michela Pouchepadassa, nástupcu pána Roberta Guillauma.

J.E. pán Jean-Marie Bruno srdečne privítal nových aj bývalých, ktorých po pracovnej časti tohto stretnutia pozval na príjemné posedenie pri občerstvení z francúzskych špecialít.

J.E. pán Jean-Marie Bruno, pán Michel Pouchepadass, pán Hervé Guillermet, a pani Petra Svärd a Richard Ďurech, noví štipendisti francúzskej vlády.


Tento rok získa štipendium francúzskej vlády 19 osôb. Existuje niekoľko typov štipendií, ktoré sú určené nielen študentom magisterského stupňa štúdia, ale aj mladým vedcom, ktorí chcú absolvovať časť svojho doktorandského štúdia vo Francúzsku.

Pán Hervé Guillermet a Martina Saganová, referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty.


Ak chcete získať bližšie informácie o štipendiách, môžete navštíviť internetovú stránku agentúry Campus France alebo sa môžete prihlásiť sa k odoberaniu informačného letáku "Štúdium vo Francúzsku".

Pre doplňujúce informácie kontaktujte prosím pani Martinu Saganová na adrese martina.saganova@diplomatie.gouv.fr.

Nepremeškajte možnosť získania štipendia v školskom roku 2014-2015 a obráťte sa na nás do konca februára 2014.