Košice 2013: Otvorenie Trienále súčasného obrazu (12. septembra 2013)

Trienále súčasného obrazu v Košiciach (TRIKO) je jedným z kľúčových podujatí projektu EHMK Košice 2013. Jeho zámerom je prezentovať aktuálne výtvarné umenie v medzinárodnom kontexte v podobe pravidelnej prehliadky súčasných tendencií vo vizuálnom umení.

Pilotný ročník "TRIKO", ktorý sa práve otvára a potrvá do 3. novembra sa uskutoční v troch hlavných výstavných priestoroch: novootvorenej Kunsthalle / Hale umenia, v Kasárniach/Kulturparku a vo Východoslovenskom múzeu Košice.

Francúzsko, či presnejšie mesto Marseille, ktoré Košicami zdieľa titul európskeho hlavného mesta kultúry 2013, je na podujatí zastúpené prezentáciou súčasnej medzinárodnej scény video-umenia s dielami umelcov ako Olaf Breuning, Thomas Hirschhorn, Christian Jankowski, Paul McCarthy, Fiona Tan a iní, a to vďaka spolupráci s múzeom FRAC PACA (Fond súčasného umenia regiónu Provence-Alpes-Côte-d’Azur) v Marseille, ktoré diela na výstavu poskytlo so svojich zbierok. Táto prehliadka sa koná v Kasárňach/Kulturparku.

Viac na: