Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia (8.‑10. október 2013)

V našom stánku na veľtrhu Akadémia od 8. do 10. októbra sa dozviete všetko o štúdiu vo Francúzsku, o štúdiu na Sciences po v Dijone, ako aj o možnostiach štúdia na Slovensku vo francúzskom jazyku v podaní zástupcov Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu (SFUI).

Atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, pán Hervé Guillermet, pri tejto príležitosti odprezentuje francúzsky vysokoškolský systém ako aj ponuku štipendií francúzskej vlády a pán Lukáš Macek, riaditeľ Sciences po Dijon, vysvetlí záujemcom, ako prebieha štúdium politických vied v Dijone.


Plagát Akadémia

Viac info