Školenie učiteľov francúzskeho jazyka v Modre (18‑20. október 2013)

Minulý víkend sa v Modre-Harmónii stretli učitelia francúzštiny z celého Slovenska pri bohatom programe a diskusiách organizovaných Francúzskym inštitútom na Slovensku a Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) s podporou nášho partnera, internetového kníhkupectva Sugarbooks.

Dva okrúhle stoly so zástupcami inštitúcií zodpovedných za vzdelávanie na Slovensku ako aj s osobnosťami frankofónneho sveta umožnili učiteľom výmenu názorov na témy : plurilingvizmus na Slovensku, miesto bilingválnych sekcií vo vzdelávacom systéme a miesto francúzštiny vo svete.

  • RNDr. Pavol Sadloň, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR
  • RNDr. Igor Gallus, riaditeľ Odboru stredných škôl a jazykových škôl MŠVVaŠ
  • PhDr. Katarína Vaškaninová, námestníčka riaditeľa ŠPÚ
  • PaedDr. Eva Obžerová, štátny radca, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ

  • Nelly Porta, expertka na program, Medzinárodná organizácia Frankofónie
  • Pascal Schaller, atašé pre spoluprácu vo francúzskom jazyku, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku
  • Mgr. Darina de Jaegher, vedúca projektu, oddelenie jazykových politík, ŠPÚ

Učitelia sa zoznámili s poslednými novinkami webovej stránky TV5Monde ako podporného nástroja k výučbe francúzštiny.

Objavili nové metódy interaktívnej výučby, ktorú ponúkajú vydavateľstvá Clé International a Hachette.

Na záver dostali podnet k povzbudeniu svojich žiakov k získaniu medzinárodne uznaných diplomov DELF Prim a DELF scolaire, ktoré sú prispôsobené žiakom základných a stredných škôl a sú veľkou motiváciou pre mladých, ktorí sa učia francúzsky jazyk.

Pani Renata Kowalska, prezidentka a zakladateľka združenia Európa jazykov a kultúr a vedúca projektu frankofónnych tried v Sliezsku sa s našimi učiteľmi podelila o inovatívne skúsenosti siete učiteľov francúzštiny na juhu Poľska. sud de la Pologne.

Učitelia si pozreli film a zároveň sa dozvedeli, aké majú možnosti organizovať filmové kluby vďaka platforme www.ifcinema.com priamo vo svojich školách alebo v kultúrnych centrách.

Na záver spolu degustovali chutné vína z Modry a tešili sa so spoločenských hier.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri školení Francúzskeho inštitútu, Štátneho pedagogického ústavu a internetového kníhkupectva Sugarbooks !

Zúčastniť sa môžu všetci učitelia francúzštiny, ktorí majú záujem.