Vyhlásenie výsledkov prvého kola Ceny M. R. Štefánika (16. októbra 2013)

Odborná komisa pre hodnotenie spoločných projektov, ktorá zasadla dňa 16. októbra, sa rozhodla oceniť projekt Doc. RNDr. Zdenka MACHALU PhD., s názvom «  Advanced optical diagnostics and applications of DC and pulsed air discharges  ». Projekt z oblasti fyziky plazmy bol realizovaný v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a laboratóriom EM2C-CNRS z Ecole Centrale de Paris.

Víťazný kolektív preberie cenu dňa 14. novembra počas konferencie v Centre vedecko-technických informácií SR, ktorá bude organizovaná pri príležitosti týždňa vedy. Udalosti sa zúčastnia zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva v SR a Ministrerstva školstva SR.

Doplňujúce informácie a štatút Ceny M. R. Štefánika :
http://www.ambafrance-sk.org/Appel-a-candidatures-pour-le-prix http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73339.htm

Oznámenie o výsledkoch na stránke APVV :
http://www.apvv.sk/aktuality/cena-m-r-stefanika-2013-oznamenie-o-vitazovi

Vyhlásenie výsledkov

Zasadnutie Odbornej komisie v priestoroch Francúzskej Ambasády dňa 16. októbra 2013