Odovzdanie Ceny M. R. Štefánika (14. novembra 2013)

Pán Didier Lopinot, Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, a pán Dušan Čaplovič, Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odovzdali dňa 14. novembra 2013 Cenu M. R. Štefánika za najväčší prínos bilaterálnej francúzsko-slovenskej vedecko-technickej spolupráce. Počas ceremónie, ktorá sa konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), boli tiež odovzdané ceny ministra školstva.

Víťazný kolektív, vedený Doc. RNDr. Zdenkom Machalom PhD., reprezentoval počas ceremónie RNDr. Mário Janda, PhD. Ocenený projekt s názvom « Pokročilá optická a elektrická diagnostika pulzných výbojov pri atmosférickom tlaku  » bol realizovaný v oblasti fyziky plazmy v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a laboratóriom EM2C-CNRS z Ecole Centrale de Paris v období rokov 2010-2012.

Jednalo sa o prvé kolo Ceny M. R. Štefánika, ktorej štatút bol podpísaný dňa 13. mája 2013.

Zľava doprava : pán Dušan Čaplovič, pán Mário Janda, pán Didier Lopinot, počas odovzdávania Ceny M. R. Štefánika.

 

Doplňujúce informácie :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74305.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73339.htm https://www.minedu.sk/minister-dusan-caplovic-odovzdal-ceny-za-vedu-a-techniku-za-rok-2013/

Oznámenie výsledkov Ceny M. R. Štefánika

Pozrite si fotky na našej facebookovej stránke