Univerzitné turné (od 18. do 20. novembra 2013)

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskej ambasády zorganizovalo v dňoch 18. až 20. novembra turné po slovenských gymnáziách a univerzitách.

Cieľom turné, tradične organizovaného na konci roka, je stretnutie s riaditeľmi univerzít a fakúlt za účelom zhodnotenia vzájomnej univerzitnej a vedeckej spolupráce, spoločných diplomov a tém pre budúci výskum. Tím z oddelenia spolupráce predstavil študentom školský systém vo Francúzsku i systém vysokoškolských štipendií.

Francúzsky Veľvyslanec na Slovensku, pán Didier Lopinot, sa tento rok pridal k návšteve Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a bilingválneho gymnázia v Košiciach. Gymnazisti boli nadšení jeho prítomnosťou a s Veľvyslancom Francúzskej republiky viedli konštruktívnu diskusiu.

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu počas prezentácie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Turné, organizované z východu na západ, umožnilo návštevu univerzít a bilingválnych gymnázií v Prešove, Košiciach a Žiline a prispelo k upevneniu väzieb medzi týmito inštitúciami a Francúzskom.

Všetci partneri budú naďalej rozvíjať spoluprácu v rámci Slovensko-francúzskeho Univerzitného Inštitútu (SFUI), ktorý zhromažďuje aktérov francúzsko-slovenskej spolupráce z oblasti vzdelávania i podnikovej sféry.