Les Très Courts - Medzinárodný festival veľmi krátkych filmov po prvýkrát na Slovensku ! (6.‑8. máj 2011)

V dňoch 6.-8. mája sa simultánne v 70-ke miest v 15 krajinách po celom svete uskutoční v poradí už 13. ročník medzinárodného festivalu krátkometrážnych filmov vo formáte Très Court / Very Short.

Francúzsky inštitút na Slovensku sa podujal predstaviť toto zaujímavé podujatie po prvýkrát i slovenskému divákovi. Premietania sa uskutočnia v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove.

Jedný z hlavných cieľov festivalu je hľadanie talentov v krajinách a mestách, v ktorých sa festival koná. Francúzsky inštitút preto zamýšľa využiť tento na Slovensku úvodný ročník ako štartovaciu platformu a zdroj inšpirácie pre mladých slovenských tvorcov, aby ot budúceho ročníka prihlásili svoje projekty do medzinárodnej súťaže festivalu. Odtiaľ slogan 1. slovenského vydania :

V roku 2011 si príďte pozrieť
Medzinárodný súťažný výber !
V roku 2012 prihláste svoj film
a zúčastnite sa medzinárodnej súťaže !

Popis podujatia

Festival vznikol v roku 1999 so zámerom propagovať filmy vo formáte „Très Court“ („veľmi krátky“), t.j. s dĺžkou maximálne 3 minúty (okrem úvodných a záverečných titulkov). Festival prezentuje filmy z celého sveta od ostrieľaných tvorcov i od talentovaných debutantov, realizované často za minimálne náklady. Vďaka tomu odhaľuje nové talenty a stimuluje kultúrnu diverzitu všade, kde sa koná.

Festival pozostáva z viacerých sekcií. Hlavnou sekciou je Medzinárodný súťažný výber, v ktorom sa v tomto roku predstaví 46 filmov. Tieto filmy sú každoročne vyberané asi z 1000 prihlásených. Medzinárodná porota udeľuje Veľkú cenu, Cenu za 2D/3D animáciu a Cenu za originalitu. Štvrtá cena, Cena publika sa určí na základe hlasovania divákov z celého sveta.

V roku 2009 vznikla nová súťažná sekcia festivalu nazvaná Parole de Femmes – Slovo žien. Táto sekcia je zameraná na filmy nakrútené režisérkami alebo venujúce sa ženskému uhlu pohľadu.

Festival ponúka i výber filmov pre deti s názvom Très Courts Familial (Rodinný výber).

Víťazné filmy ročníka 2011

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

 • Veľká cena 
  Peter’s room/Petrova izba, r. Nicolas Kolovos
  pozrieť film
 • Cena za originalitu
  Feeder/Jedák, r. Joseph Ernst
 • Cena Wacom za animáciu
  12 Jahre/12 rokov, r. Daniel Nocke
  pozrieť film
 • Špeciálne uznanie poroty
  Audiotour/Audiosprievodca, r. Stephane Kaas

Cenou publika bol napokon ocenený krátky animovaný film Rubika. Celkové poradie i výsledky hlasovania v jednotlivých mestách nájdete na stranke www.trescourt.com.

SÚŤAŽ SLOVO ŽIEN

 • Veľká cena
  Lágrimas negras/Čierne slzy, r. Guillermo Ríos Bordón
 • Cena ženských práv
  Françoise, r. Elsa Duhamel
 • Cena za originalitu
  Pour vous Mesdames/Pre vás dámy, r. Eve Dufaud
 • Cena Nadácie Agir contre l’Exclusion
  Françoise, r. Elsa Duhamel
 • Cena Gazette de Montpellier
  Laterarius, r. Marina Rosset​

Program festivalu na Slovensku

Bratislava :

piatok 6. mája 2011
10.00 a 11.00, Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Rodinný výber
14.00, River Fun Zóna, Tyršovo nábrežie, Medzinárodný výber
15.00 a 16.00, Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Výber Slovo žien
17.30, Kinosála VŠMU, Svoradova 2, Medzinárodný výber

sobota 7. mája 2011
17.00, Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 17, Medzinárodný výber

Banská Bystrica :

V spolupráci s Francúzskou alianciou v Banskej Bystrici (AFBB)

piatok 6. mája 2011
10.00, Fakulta humanitných vied UMB (aula), Ružová ulica, Medzinárodný výber
10.00 a 11.00, AFBB, Námestie SNP 14, Rodinný výber
14.00 a 15.30, AFBB, Námestie SNP 14, Výber Slovo žien

sobota 7. mája 2011
17.00, Múzeum SNP (kinosála), Kapitulská 23, Medzinárodný výber

Košice :

V spolupráci s Francúzskou alianciou v Košiciach (AFK)

piatok 6. mája 2011
17.00, AFK, Jesenského 26, Rodinný výber a výber Slovo žien

sobota 7. mája 2011
18.00, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Medzinárodný výber

Prešov :

V spolupráci s Francúzskou alianciou v Košiciach (AFK)

piatok 6. mája 2011
10.00, Kino Scala, Masarykova 7, Rodinný výber a výber Slovo žien
19.00, Kino Scala, Masarykova 7, Medzinárodný výber

 

VOĽNÝ VSTUP NA VŠETKY PROJEKCIE

Organizátori a partneri :

Videoupútavka na ročník 2011

Zábery z filmov

Table Bob / Bob zo stola
r. Victor Haegelin
Ridicule / Smiešny
r. Audrey Najar, Fred Perrot
Free fall / Voľný pád
r. Guillaume Néry, Julie Gautier
Competition in the workplace / Rivalita na pracovisku
r. Joshua Punk