Cyklus besied o meste pokračuje v Košiciach! (27. novembra 2013)

27. novembra 2013 v čase od 9:30 do 13:00 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach konala konferencia s názvom „Inovatívne mesto a bývanie: pokusy o nové urbánne formy“.

Program 27. nov. 2013

 

Touto konferenciou sa zavŕšil cyklus besied o „inovatívnom meste“, ktorý minulý rok inicioval Francúzsky inštitút na Slovensku spolu so združením Košice 2013 a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Cieľom tohto cyklu bolo transdisciplinárnym postupom rozvíjať jednotlivé úvahy o dôležitých a aktuálnych otázkach urbanizmu, ktoré sa obzvlášť dotýkajú slovenských miest.

Dvaja francúzski odborníci v oblasti dejín súčasnej architektúry a urbanizmu prišli do Košíc, aby sa podelili o svoje analýzy a skúsenosti.
 

Marc Bédarida, architekt a historik, vedúci vydavateľstva Editions de La Villette, ENSA (Vysoká škola architektúry) Paris-La Villette predstavil svoje analýzy na príklade mesta Marseille, a to prostredníctvom tvorby dvoch architektov - Le Corbusier a Fernand Pouillon – ktorí formovali tvár tohto mesta v priebehu 20. storočia.
 

Jean Taricat, sociológ a vyučujúci na vysokej škole „Ecole d’architecture de la ville et des territoires“ v Marne-la-Vallée, zas predstavil svoje posledné výskumy o fenoméne urbanizácie okrajových častí veľkých miest (tzv. suburbanizácia) zdôrazňujúc pri tom predovšetkým demokratizáciu prístupu k nehnuteľnostiam a rozvíjanie súčasných urbánnych foriem.

Na rok 2014 partneri projektu plánujú vydanie francúzsko-slovenskej publikácie, ktorá bude obsahovať príspevky, ktoré odzneli na konferenciách organizovaných v rámci tohto cyklu v roku 2013.

Partneri

Fotografie z konferencie

Viac fotiek na našej facebookovej stránke!