Bilingválne sekcie slovenských gymnázií v regionálnej francúzskej tlači !

Už 3 roky umožňuje spolupráca Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a Francúzskeho Inštitútu na Slovensku so Slovenským veľvyslanectvom vo Francúzsku, Slovenským Inštitútom v Paríži a Akadémiou v Poitiers, 15 mladým študentom bilingválnej frankofónnej sekcie stráviť predposledný ročník na lýceu vo Francúzsku. Tento program s názvom « Rok vo Francúzsku », umiestňuje študentov na francúzske lýceum a do francúzskej rodiny. Následne ukončia štúdium bilingválnej sekcie na ich pôvodnej škole na Slovensku.

Tento rok je 16 žiakov gymnázií Metodova v Bratislave, Štefánika v Košiciach, Tajovského v Banskej Bystrici, Štúra v Trenčíne a T. Ružičku v Žiline umiestnených na 3 stredných školách v regióne Poitou-Charentes. Na Slovensku existujú 4 bilingválne francúzsko-slovenské sekcie a jedna bilingválna belgicko-slovenská sekcia.

Viac informácií nájdete tu.