Stretnutie bývalých štipendistov (31. januára 2014)

Oddelenie pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizuje pri príležitosti nového roka priateľské stretnutie bývalých štipendistov, ktoré sa bude konať v piatok 31. januára 2014 v galérii Francúzskeho inštitútu.