Výstava „Od Altamiry k Milke“ Dana Meluzina (5. ‑ 28. februára 2014)

Výstava obrazov

DAN MELUZIN
„OD ALTAMIRY K MILKE“

Kurátorka výstavy: PhDr. Eva Trojanová

Vernisáž vo stredu 5. februára 2014 o 17.00 hod.

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Výstava od 5. do 28. februára 2014
Otvorené od pondelka do piatku od 8.00 do 19.00 hod.

VSTUP VOĽNÝ
 

Dan Meluzin vstúpil na výtvarnú scénu prezentáciou svojej diplomovej práce v Slovenskom národnom múzeu v roku 1999 naozaj veľkým štýlom. Jeho tvorba čerpala zo sveta reklamy a bola orientovaná na úzky kruh tém spojených s konzumom. Na veľkorozmerných plátnach dominovali banány, jahody, torty a zákusky so šľahačkou, rúže a voňavky. Ak diváka šokovala najmä téma obrazov, pozoruhodným z umeleckého hľadiska bolo ich maliarske prevedenie. V deväťdesiatych rokoch a vlastne až donedávna sa maľba ocitla v úzadí, nebola „v móde“, kultom boli inštalácie a videá. Meluzin, ktorý od útlej mladosti maľoval a obdivoval dielo velikána maľby Vincenta van Gogha sa vydal touto cestou. Preňho nebolo dôležité, čo je momentálne aktuálne, veď predsa umenie nie je sezónna záležitosť a jeho charakter nemôže podliehať módny vlnám. Súčasnosť, ktorá vracia maľbe opäť jej postavenie, mu dáva za pravdu. Poučenie z klasickej, ale aj povojnovej moderny /abstrakcie a pop artu/ dokázal výnimočne maliarsky spracovať. Vynieslo mu to síce pasovanie na „slovenského pokračovateľa pop artu“, ale takéto označenie je možné chápať naozaj iba prvoplánovo.

Tým vonkajším spojivom je téma – svet médií, reklamy, konzumu, celebrít a s tým spojené spovrchnenie vnímania úrovne i významu spoločenských hodnôt. A pritom Meluzin nie je kritikom spoločnosti, jej sociálneho a ideového statusu. Meluzin je pozorovateľom, ktorý vidí a zaznamenáva bez kritických ašpirácií. Skôr by sa zdalo naopak, v jeho vnímaní konzumného spôsobu života a v tom, ako ho stvárňuje na obrazoch, badať prvky hedonizmu, radosti a pôžitkárstva. Jednoducho maľovanie mu robí radosť a jeho cieľom je maľovať dobre. Meluzinove obrazy môžeme považovať za šokujúce a provokujúce, ba i drzé až bezohľadné, no nemožno im uprieť skvelé maliarske majstrovstvo a dôraz na novú /nesentimentálnu/ estetiku maľby. V tejto posadnutosti maľbou, v schopnostiach prežívať médium maľby v jeho hmotnej i duchovnej podstate možno vidieť afinitu k tradícii flámskych i holandských koloristov a maliarov rôznych typov zátiší.

V spomínanom vymedzenom okruhu tém Meluzina natoľko fascinuje princíp opakovania, na ktorom je reklama založená, že ho uplatnil aj ako základ seriálnosti svojej maľby. Jeho tvorba sa člení na takmer dve desiatky podtém, v rámci ktorých spracúva jeden motív / torty, rúže, Milka, šampanské, kvety, ovocie, prsia, čiarové kódy, portréty, more…/, v opakovaných farebných a kompozičných variantoch. Predlohy nachádza v časopisoch i iných médiách, čo presne zodpovedá mechanizmu stereotypov. V maliarskom spracovaní dokáže skĺbiť veľmi diferencované technické postupy, využívajúc valérovú i gestickú maľbu, škvrny, dripping, pasty, koláže, monochrómy i bohato rozmaľované partie.

Ak aj Dan Meluzin je viac pozorovateľom než kritikom, zameranie sa na konzum vytvára v kontexte jeho tvorby dostatočný priestor na vnímanie sofistikovaných kritických významových súvislostí.

Eva Trojanová

Biografia

Narodil sa 22. januára 1974 v Bratislave.
V rokoch 1990 -1999 študoval na VŠVU v Bratislave u profesora Rudolfa Sikoru.
V priebehu štúdia absolvoval zahraničné stáže:
1995 na Slippery Rock University Pensylvánia,
1998 a 2000 v Cité International des Arts v Paríži. Žije a pracuje v Bratislave

Samostatné výstavy

2013 Galéria Silentium. Bratislavská vysoká škola práva. Bratislava
2011 Galéria Čin Čin. Bratislava
2010 Galéria Čin Čin. Bratislava
2009 Flora. Piešťany
2007 Comerzbank. Bratislava
2006 SOGA. Bratislava
2005 Galéria SPP. Bratislava
2004 Strabag. Bratislava
2004 Incheba. Bratislava
2004 Nova Design Store. Bratislava
2004 Galéria SPP. Bratislava
2001 Východoslovenská galéria. Košice
2000 Mestská galéria. Rimavská Sobota
1999 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Medzilaborce
1999 Slovenské národné múzeum. Bratislava
1999 Galéria Slovenskej sporiteľne. Banská Bystrica
1997 Francúzske mapy v Paríži. Veľvyslanectvo SR. Paríž
1997 Žlté čiary. Hotel Danube. Bratislava
1997 Obrzy, Henkel. Bratislava
1995 Galéria Tatrasoft. Bratislava
1994 Boris Becker. Hotel Fórum. Bratislava

 

Fotky z vernisáže