"Kam po strednej ?" Avion Shopping Park (7. februára 2014)

Študenti a stredoškoláci, príďte do nákupného centra Avion Shopping Park !

Campus France Slovensko a Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút budú na Vás čakať v spoločnom stánku, aby vás mohli informovať o možnostiach štúdia vo Francúzsku a o možnostiach štúdia vo francúzštine na Slovensku.

Podujatie sa bude konať za účasti mnohých vystavovateľov na prízemí obchodného centra od 9,00 hod. do 18,00 hod. a očakáva sa niekoľkotisícová účasť študentov a stredoškolákov.

Je to jedinečná príležitosť pre nás odpovedať priamo na vaše otázky, tešíme sa na vás !