Európsky junior parlament v Bratislave (10. februára 2014)

75 slovenských frankofónnych gymnazistov simuluje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu !

Sto dní pred začiatkom európskych volieb na Slovensku (24.máj 2014) sa v pondelok 10. februára 2014 na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského stretli študenti vo veku od 16 do 20 rokov v rámci simulácie plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. Pol dňa prerokovávali študenti bilingválnych gymnázií a európskych frankofónnych sekcií návrhy uznesení týkajúce sa sociálnej Európy, pričom rokovania boli zamerané na to, aby sa vytvorili rozhodné koalície a hlasovali za pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesla ich strana a jej spojenci.

Podujatie organizoval Inštitút politických štúdií Sciences Po v Dijone v úzkej spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

 

Úvodné prejavy predniesli doc. RNDR Ján Pekár, PhD, prorektor a Prof. PhDr. Silvia Miháliková, dekanka hosťujúcej fakulty, J.E.P. Didier Lopinot, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku a pán Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave. Pracovné zasadnutie otvorila pani Anna Záborská a pán Lukáš Macek, riaditeľ Campus Sciences PO v Dijone.

Zúčastnených študentov z Gymnázia Metodova a Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave, Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Gymnázia Jána Hollého v Trnave, Spojenej školy v Nitre, Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici a Gymnázia Tomáša Ružičku v Ružomberku na podujatie pripravili vyučujúci francúzštiny a počas podujatia ich sprevádzali študenti Univerzity Komenského, Ekonomickej univerzity v Bratislave ako aj Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.