Zimný seminár « 4. generácia jadrových reaktorov » (10. ‑ 14. februára 2014 )

Vedecké a univerzitné oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) organizuje už 10-krát francúzsko-slovenský vzdelávací seminár o jadrovej energetike. Cieľom tohto seminára je poskytnúť komplexný prehľad o 4. generácii jadrových reaktorov pre odborných pracovníkov, výskumníkov a študentov.

Seminár sa bude konať v Kongresovom centre SAV ACADEMIA, Stará Lesná - Vysoké Tatry, od 10. do 14. februára 2014.

V spolupráci s : CEA, STU, VÚJE, AREVA a SAV.