Smart Campus (23. mája 2014)

V piatok 23. mája sa konalo v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave finále projektu Smart Campus. Podujatie bolo vyvrcholením dvojročného európskeho projektu zameraného na rozvoj podnikateľských aktivít mladých ľudí. Mladí podnikatelia z rôznych regiónov Európy tu mali možnosť predstaviť svoje inovatívne podnikateľské projekty.

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku sa zúčastnilo tohto podujatia, aby predstavilo širokej verejnosti svoje aktivity v rámci Slovensko Francúzskeho Univerzitného Inštitútu a na vytvorenie nového FabLabu v Bratislave. Trojrozmerná tlačiareň, ktorá bude súčasťou FabLabu, sa tešila veľkému záujmu publika. Propagačné materiály agentúry Campus France poskytli bohaté informácie o možnostiach štúdia v oblasti vedy a techniky vo Francúzsku.