Literárny večer venovaný Marguerite Durasovej (28. mája 2014, 18:00)

Francúzsky inštitút na Slovensku vás pozýva na literárny večer pri príležitosti stého výročia narodenia Marguerite Durasovej :

"MARGUERITE DURASOVÁ : VOLANIE K NEKONEČNU "
28. mája 2014, 18:00 hod. v Galérii Francúzského inštitútu

Prezentácia Michaela Jurovská.

Jazyk prezentácie : slovenčina.Vstup voľný

 

 

 

 

Dr. Michaela Jurovská, literárna kritička a umelecká prekladateľka
Volanie k nekonečnu – Nad storočnicou Marguerite Durasovej (4. 4. 1914 –3.   3.1996)

Široký tvorivý záber Marguerite Durasovej zahŕňa tri druhy umenia, literatúru, divadlo a film, a jedinečné pokusy o syntézu ich postupov. Autorkino neúnavné sondovanie v archívoch pamäti sa dotýka žeravého jadra najintímnejších ľudských vzťahov, lásky a túžby, vášne, šialenstva, zabudnutia či smrti. Písanie sa tak stáva „volaním k nekonečnu v smrteľnosti života“..