Medzinarodná konferencia o mestských výzvach v Bratislave (29. mája 2014)

Konferencia „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky : navrhnúť mesto v meste“, ktorú organizoval Francúzsky inštitút na Slovensku a Hlavné mesto SR Bratislava pri príležitosti vyhlásenia výsledkov medzinárodnej súťaže týkajúcej sa zavedenia novej električkovej trate, ktorá spojí pravý a ľavý breh Dunaja v Bratislave, sa konala 29. mája 2014 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Konferenciu otvorila Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy, Didier Lopinot, francúzsky veľvyslanec v SR a Alena Kubova-Gauché, architektka a historička, zodpovedná za vedeckú koncepciu konferencie, pričom jednotlivé prednášky si prišlo vypočuť viac ako šesťdesiat ľudí, prevažne odborníkov v oblasti urbanizmu a architektúry.

Na konferencii vystúpili piati francúzski odborníci, ktorí predstavili konkrétne skúsenosti s územným plánovaním vo viacerých európskych mestách s cieľom zhodnotiť dopad, aký malo zavedenia novej električkovej trate na mestské prostredie, na okolité verejné priestranstvo a celkovú štruktúru mesta.
Yannis Tsiomis a Cristiana Mazzoni, architekti a urbanisti, predstavili projekty spojené so zavedením električiek v Aténach, v Reggio di Calabria a na trati Strasbourg-Kehl.
Michel Thiollière, bývalý senátor a primátor mesta Saint-Etienne, sa podelil so skúsenosťou so zavedením električiek v meste Saint-Etienne, ktoré sa stali jednou z priorít mestského projektu jeho mesta a tiež jedným z hlavných nástrojov pre rozvoj mesta.
Cécile Cambier a Francis Nakache, zástupcovia Vinci concessions a CAF Francúzsko zas predstavili Nextram, inovatívny projekt, ktorý momentálne zavádzajú viaceré európske mestá.
Počas dňa takisto vystúpili aj viacerí slovenskí a českí špecialisti, ktorí detailne zhrnuli predovšetkým podmienky a výzvy súťaže územného plánovania mestskej časti Petržalka.

Táto konferencia je súčasťou cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý pred dvomi rokmi inicioval Francúzsky inštitút na Slovensku. Cyklus diskusií bude pokračovať v roku 2015. Príspevky z jednotlivých konferencií by mali vyjsť v tlačenej podobe vo francúzsko-slovenskej publikácii v roku 2015.

 

Na stiahnutie: