"Počúvame rozprávku a kreslíme" - pre deti od 5 do 10 rokov (28. marca 2014, 16:30)

POČÚVAME ROZPRÁVKU A KRESLÍME
Pre deti od 5 do 10 rokov

Knižnica Francúzskeho inštitútu organizuje pre deti od 5 do 10 rokov interaktívne stretnutia !
Vo francúzštine, pod profesionálnym vedením.

Prihláste sa, prosím - kontakt 02/59 34 77 61

V čitárni knižnice, piatok 28. marca o 16:30