Výstava „Grafika v soche“ Mareka Ryboňa (6. ‑ 30. mája 2014)

Francúzsky inštitút na Slovensku Vás srdečne pozýva na výstavu mladého žilinského výtvarníka Mareka Ryboňa, v ktorej Vám autor predstaví svoj najnovší tvorivý projekt inšpirovaný prírodou.

Výstava MAREK RYBOŇ „GRAFIKA V SOCHE“

Kurátorka výstavy: Mária Horváthová

Vernisáž v utorok 6. mája 2014 o 17.00 hod.

Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

Výstava od 6. do 30. mája 2014                                                                                        Otvorené od pondelka do piatku od 8.00 do 19.00 hod.

VSTUP VOĽNÝ

 

Mladý slovenský výtvarník Marek Ryboň sa vo svojej tvorbe dominantne venuje voľnej plastike, objektu a trojrozmernému obrazu. Jeho tvorivým zámerom najviac vyhovuje drevo a drevené piliny, ale i iné, často nekonvenčné materiály na prírodnej báze – rôzne drte, pigmenty, vosky, tuky, pierka ale i sklo, transparentné fólie a polystyrénové prvky. Za pomoci magnetov, pigmentov a lepidiel ich tvaruje do nezvyčajných organických foriem a využíva pritom prirodzené danosti materiálov, ale i základné zákony mechaniky a fyziky, najmä gravitáciu, priľnavosti či stálosť jednotlivých prvkov.

Výsledkom sú sochy a objekty bizarných tvarov, plošné kompozície plné odvážnych línií a body painting ako výsledok akcie a gesta. Farebná škála Ryboňových diel okrem prírodnej farby dreva zahŕňa základnú bielo-čiernu farebnosť, ale i dominantnú červenú v rozmanitej sýtosti, hĺbkach a odtieňoch. Je to farba, ktorá pohlcuje svetlo, vytvára optické napätie, ktoré je pre diváka mimoriadne príťažlivé.

Základnú inšpiráciu pre neho predstavuje príroda a najmä rastlinné prvky, ale i ľudské telo v torzálnych podobách. Jednou z podstatných inšpirácií Mareka Ryboňa je motív vajca ako symbolu života, jeho podstaty i ďalšej existencie. Vajíčko v jeho poňatí je fenoménom úzko spätým so samotnou existenciou ľudstva a je nositeľom posolstiev, ktoré siahajú od subjektívnych a intímnych predstáv ohrozenia zárodku ľudského života až k vízií fatálneho konca našej planéty a sveta.

Z podobného uhla pohľadu možno chápať i jeho najnovší tvorivý projekt, mapovanie stôp drobných živočíchov, mikroorganizmov, mravcov a chrobákov, ktoré zanechali v štruktúre dreva, pod povrchom kôry, v nánosoch pôdy i v rozmanitých prírodných materiáloch. Marek Ryboň ich odkrýva, výtvarne zvýrazňuje, cituje i prenáša do iných výtvarných médií. Jeho „grafiky v soche“ sú výsledkom tohto procesu a prekvapujú svojim novým a nečakaným významovým i výrazovým akcentom.

 

Fotky z vernisáže: