Hudobný večer s Katkou Feldekovou a Ľubomírom Feldekom (21. mája 2014, 21.00)

Deň otvorených dverí Francúzskeho inštitútu 2014
HUDOBNÝ VEČER
s KATKOU FELDEKOVOU a ĽUBOMÍROM FELDEKOM

Streda 21. mája 2014 od 21.00 do 22.00 hod.
Nádvorie Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Účinkujú:                                                                                                                                              Katarína Feldeková, spev
Dušan Šujan, klavír
Moderuje Ľubomír Feldek

Zlatým klincom programu Dňa otvorených dverí Francúzskeho inštitútu bude koncert venovaný francúzskemu šansónu v podaní Kataríny Feldekovej. Slovenská šansoniérka predstaví program zložený so skladieb vo francúzštine ako i šansónov v slovenskom preklade jej otca Ľubomíra, ktorý bude hudobný večer moderovať. Koncert sa uskutoční v komornom prostredí nádvoria Kutscherfeldovho paláca, sídla Francúzskeho inštitútu.

Viac o programe Dňa otvorených dverí Francúzskeho inštitútu.