Letná škola filozofie "neviditeľné a viditeľné" (29. júna ‑ 4. júla 2014)

Francúzske Veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku podporili letnú školu filozofie, ktorá je organizovaná filozofickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v spolupráci s Ústavom románskych jazykov a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a tiež v spolupráci so slovenskou filozofickou asociáciou. Táto letná škola je podporovaná rovnako združením Ján HUS.

Univerzita sa bude konať od 29. júna do 4. júla 2014 v Modre. Bude sa zaoberať riešením mnohých aspektov dyády "neviditeľného a viditeľného".

Na tejto udalosti budú prítomní mnohí francúzski filozofi. Veľvyslanec Francúzska na Slovensku, Didier Lopinot, prednesie príhovor a Jean-Jacques Wunenburger, známy francúzsky filozof otvorí oficiálnu konferenciu na tému "posvätné a tajné".

Program na stiahnutie