Bratislava Street Art Festival (17.‑25. jún 2011)

POULIČNÉ UMENIE
17.-19. jún 2011, Klub Batelier, Továrenská 14
23.-25. jún 2011, historické centrum Bratislavy

Nový festival pouličného umenia v Bratislave !

Kultúrne centrum Batelier v spolupráci so svojimi partnermi pripravil pre vás kultúrne podujatie, ktoré sa bude konať v dňoch 17. - 19. júna 2011 v klube Batelier na Továrenskej ulici a 23. - 25. júna 2011 v uliciach centra hlavného mesta. V Batelieri bude predstavená výtvarná stránka pouličného umenia a v uliciach mesta pohybová - tanec s ohňom, divadlo a cirkusové šou.

Festival Vám prináša kvalitný umelecký zážitok, ktorý sprostredkuje a predstaví pouličné umenie interaktívnou formou ale aj prostredníctvom množstva predstavení a performácií.

V rámci programu festivalu sa odprezentujú desiatky umelcov nielen zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj zo sveta. Pouličné umenie je súčasťou veľkých európskych miest. Hlavnou myšlienkou Bratislava Street art festivalu je priniesť do Bratislavy kultúru, ktorá oživí mestský kolorit a premení mesto na veľký happening plný street artového výtvarného umenia, cirkusových šou, tanca a hudby.

Bratislava Street art festival je určený pre širokú škálu návštevníkov od náročných konzumentov umenia, laikov, ktorí hľadajú hlavne zábavu, až po deti.

Bratislava Street Art Festival 2011

Viac na streetartfestival.sk