Odovzdávanie ceny Imra Weinera-Kráľa a výstava Jána Zoričáka (od 24. od 31. októbra 2014)

Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút na Slovensku udelia po prvýkrát cenu Imra Weinera-Kráľa umeleckému sklárovi Jánovi Zoričákovi. Galéria Francúzskeho inštitútu privíta od 24. do 31. októbra jeho výstavu s názvom Exoti a Exoplanéty.  Ján Zoričák žije a pracuje od začiatku 70. rokov vo Francúzsku.

Cena Imra Weinera-Kráľa sa udeľuje osobám, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce.  

 

Viac informácií: www.iwk.sk

 

Cena Imra Weinera-Kráľa je exkluzívnou poctou pre významné žijúce osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce a k dialógu týchto dvoch krajín. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o významný kultúrny alebo spoločenský počin a prínos k zbližovaniu národov Slovenska a Francúzska. Je vyzdvihnutím tvorivého ducha a spoločenskou i morálnou odmenou za mimoriadne ľudské výkony v oblasti kultúry.

Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne vyhlasujú, organizujú a udeľujú občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku. Toto ocenenie sa udeľuje pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka MaďaričaVeľvyslanca Francúzska na Slovensku J.E. p. Didiera Lopinota.

V roku 2014 sa udeľuje Cena Imra Weinera-Kráľa výtvarnému umelcovi Jánovi Zoričákovi, ktorá je spojená s prezentáciou laureátových sklárskych a fotografických prác pod názvom EXOTI a EXOPLANÉTY.

Ján  Zoričák sa narodil v roku 1944 v Ždiari. V rokoch 1959 až 1963 študoval na Sklárskej umeleckopriemyselnej škole v Železnom Brode a v rokoch 1963 až 1969 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Umelecké myslenie a citové väzby od roku 1969, kedy sa usadil vo Francúzsku, vždy úzko súviseli so Slovenskom. Tak ako Imro Weiner-Kráľ aj Ján Zoričák neustále viedol intelektuálny, výtvarný a emocionálny dialóg medzi rodným krajom symbolizovaným Ždiarom a Tatrami a miestom, kde sa usadil a začal tvoriť, vo francúzskom Talloires. Po roku 1989 organizoval na Slovensku viaceré sklárske sympóziá a workshopy, na ktorých sa zúčastňovali predovšetkým slovenskí a francúzski sklári. Vo Francúzsku sa zase podieľal na založení medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence, kde sa zúčastnili aj slovenskí sklári.

Je Rytierom Rádu umenia a literatúry (1986) a nositeľom vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktorý mu udelil prezident Slovenskej republiky (2013). Svojou sklárskou tvorbou je zastúpený v umeleckých zbierkach celého sveta, či je to Nemecko, Belgicko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Austrália, Japonsko, Chile, Kanada, USA, Švajčiarsko, Slovensko a Česko, ale najviac prirodzene v takmer dvadsiatich prestížnych múzeách, galériách a umeleckých fondoch Francúzska.

V celej tvorbe Jána Zoričáka je cítiť, že sklo ho inšpiruje svojou optikou a svetelnosťou. V jednotlivých sklárskych objektoch skúma vlastnosti lomu svetelného lúča v šošovkovitých výbrusoch, konvexne a konkávne zvlnených stenách i šikmých plochách hranolov. Neraz umocňuje prirodzené vlastnosti skla použitím farby, matovania či kontrastnými plochami, aby vytvoril napätie zvlnenej línie s geometrickým tvarom.

Dagmar Srnenská, historička umenia a kurátorka výstavy