Otvorenie FabLabu v Bratislave (4. novembra 2014, 11:00)

Prvý Fablab na Slovensku « Fablab Bratislava » bude slávnostne otvorený 4. novembra o 11.00 hod. v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Fablab je miestom digitálnej výroby, ktoré je otvorené širokej verejnosti, žiakom a študentom, ale aj odborníkom, ktorí si môžu prísť vytvoriť a zhotoviť svoje predmety, prototypy alebo malé série.

Priestor je vybavený počítačovou technikou, 3D tlačiarňou, vyrezávacím plotrom a laserovým rezacím strojom.

Fablab vznikol z iniciatívy Oddelenia pre vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU, hlavným mestom SR Bratislava a Centrom vedecko-technických informácií a francúzskeho podniku Dassault Systèmes. Partneri sa spolupodieľajú na financovaní Fablabu využitím zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a dotácií Francúzskeho inštitútu v Paríži.

 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil súčasný minister školstva Juraj Draxler, v tom čase vo funkcii štátneho tajomníka a Didier Lopinot, francúzsky veľvyslanec na Slovensku. Táto udalosť prilákala veľké množstvo priaznivcov z radov verejnosti ako aj viaceré médiá.

Na svete existuje 480 FabLabov a odteraz má aj Bratislava ten svoj. Tento projekt sa hlási k politike územného, ekonomického a občianskeho rozvoja našej spoločnosti. Nový experimentálny priestor prispeje k lepšiemu zviditeľneniu vedy a techniky a podporí výskum a vývoj inováciami, transferom technológií, zakladaním nových firiem alebo množstvom pedagogických aktivít.

FabLab alebo laboratórium digitálnej výroby je kreatívna platforma pre:

  • širokú verejnosť a všetkých, ktorí by radi vyskúšali nové výrobné zariadenia;
  • profesionálov - dizajnérov, umelcov, architektov, podnikateľov a ďalších;
  • žiakov a študentov všetkých zameraní, ktorí chcú uplatniť v praxi svoje poznatky v oblasti dizajnu, elektroniky a grafiky

Momentálne je FabLab vybavený dvomi 3D tlačiarňami, vinylovým vyrezávačom, laserovým vyrezávačom a termopresom. Začiatkom roka 2015 pribudnú ďalšie zariadenia ako napríklad: CNC fréza, veľkoplošná 3D tlačiareň, veľkorozmerný laserový vyrezávač, 3D skener, elektronická mikorpočítačová dielňa... K ovládaniu jednotlivých zariadení budú organizované inštruktážne prednášky.

FabLab sa nachádza na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v priestrannej miestnosti vedľa knižnice. Personál FabLabu Vám ochotne poradí ako používať jednotlivé zariadenia a technológie, ktoré Vám budú k dispozícii:

  • každý pondelok od 13.00 do 20.00
  • každú stredu od 9.00 do 17.00
  • každý piatok od 9.00 do 13.00

 

  • Zľava : Róbert Redhammer (rektor STU), Ján Turňa (riaditeľ CVTI), Didier Lopinot (francúzsky veľvyslanec), Juraj Draxler (štátny tajomník ministerstva školstva), Pavel Čičák (dekan FIIT STU), Milan Ftáčnik (primátor mesta Bratislava)