Prezentácia knihy "Jozef Felix a cesta k modernej romanistike" (5. novembra 2014, 18:00)

V máji 2013 sa konalo na Filozofickej fakulte UK kolokvium venované 100. výročiu narodenia Jozefa Felixa, zakladateľa románskych štúdií na Slovensku, prekladateľa, literárneho historika, pedagóga a všestranného vzdelanca.

Publikáciu, ktorá zhromažďuje jednotlivé príspevky z tohto kolokvia, Vám predstaví jej editorka, Doc. PhDr. Jana Truhlářová CSc. s niektorými zo spoluautorov v stredu 5. novembra o 18.00 hod. v Galérii Francúzskeho Inštitútu (Sedlárska 7) .

Vstup voľný

 

Jozef Felix, slovenský romanista, prekladateľ, literárny historik, editor, dramaturg a pedagóg, bol európskym vzdelancom, osobnosťou renesančného typu mimoriadneho významu.

Kniha štúdií Jozef Felix (1913 - 1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike  vzdáva hold veľkej osobnosti slovenskej kultúry pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, z rôznych aspektov ozrejmuje jeho originálny prístup k interpretácii, prekladaniu, recenzovaniu, vydávaniu i vyučovaniu zahraničnej literatúry. 

Úsilím knihy je zhodnotiť mnohostranné pôsobenie Jozefa Felixa ako zakladateľa modernej slovenskej romanistiky a zároveň poukázať i na dosiaľ neznáme, málo spracované alebo doteraz len v archívoch sa nachádzajúce skutočnosti a súvislosti jeho tvorby, čím predstavuje ojedinelú publikáciu v rámci dejín romanistiky, prekladateľstva ako aj príspevok k dejinám humanitných vied na Slovensku.