Medzinárodná konferencia „Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy“ (12. novembra 2014)

Pri príležitosti pripomenutia si stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny sa z iniciatívy Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Talianskeho inštitútu v Bratislave spojili viaceré veľvyslanectvá a kultúrne inštitúty a spoločne zorganizovali medzinárodnú konferenciu na tému „Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy“. 

Konferenciu otvorí rektor Univerzity Komenského spolu s francúzskym a talianskym veľvyslancom na Slovensku a o stereotypoch o nepriateľoch a spojencoch vo Francúzsku porozpráva francúzsky odborník pán Alain Soubigou (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Jazyk prezentácií: slovenský, český, francúzsky, nemecký, taliansky. Simultánne tlmočenie bude zabezpečené z francúzštiny, taliančiny a nemčiny. Vstup voľný.

Univerzita Komenského v Bratislave, Auditorium Maximum, Šafárikovo nám. 6, 2. poschodie, 12. november 2014, 9:00-16:30

 

Okolo 150 zúčastnených osôb si mohlo vypočuť ôsmich vysokoškolských učiteľov a historikov, odborníkov na prvú svetovú vojnu, pochádzajúcich z Francúzska, Belgicka, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Českej republiky a zo Slovenska. Konferenciu otvorili rektor Univerzity Komenského a francúzsky a taliansky veľvyslanci. Konferencia bola príležitosťou na predstavenie a analýzu jednotlivých stereotypov, ktoré používali bojujúce strany ako súčasť vojnovej propagandy. Z týchto analýz vyplynulo, že žiadna krajina nebola ukrátená a stereotypy a propaganda zohrávali nepochybne významnú úlohu pri vypuknutí a samotnom priebehu prvej svetovej vojny.

 

Fotografie: Francúzsky inštitút na Slovensku a Univerzita Komenského v Bratislave