J. Mrvová a R. Sedlačík : „Montrouge 2010-2011“ (7. júl 2011)

VÝSTAVA
Vernisáž 7. júla 2011 o 18.00
Galéria Francúzskeho inštitútu

Kurátor : Beáta Jablonská

Výstava diel mladých slovenských maliarov Juliany Mrvovej a Rastislava Sedlačíka realizovaných počas rezidenčného pobytu v rámci programu JCE (Jeune Création Européenne - Mladá európska tvorba) francúzskeho mesta Montrouge.

 

Niekoľko slov k výstave z rezidenčného pobytu v rámci programu JCE mesta Montrouge Juliany Mrvovej a Rastislava Sedlačíka.

Myšlienka rezidenčných pobytov umelcov je známa už desiatky rokov. Umelec „z inej“ krajiny je pozvaný do ateliérov krajiny, ktorá mu poskytne priestor a inšpiráciu - materiálnu aj duchovnú, aby sa určitý čas mohol venovať len svojim myšlienkam, projektom a tvorbe. Aj rezidenčné pobyty v Montrouge chcú naplniť presne tieto ciele. S výsledkami „rezidenčných prvolezcov“ sa práve tu, v priestoroch Francúzskeho inštitútu, dnes stretávame, pretože maliari Juliana Mrvová a Rastislav Sedlačík boli prvými slovenskými účastníkmi tohto medzinárodného projektu.

Je asi trochu potrebné vrátiť k začiatkom realizovania tejto myšlienky. Pred pár rokmi, približne v roku 2000 sa na radnici mesta Montrouge zrodil nápad podporiť medzinárodnú putovnú výstavu, ktorej cieľom bola konfrontácia mladého európskeho umenia (JCE). Jej dnešný obraz sa vykryštalizoval do podoby pravidelne sa opakujúceho bienále v spolupráci umeleckých inštitúcií a kultúrnych komunít, zatiaľ z deviatich krajín Európy : Litvy, Maďarska, Slovenska, Rakúska, Talianska, Španielska- Katalánska, Portugalska, Poľska a samozrejme Francúzska. Koncepcia výstavy je postavená na výbere kurátorov jednotlivých krajín. Tí poznajúc povahu svojej domácej scény sú poverení výberom charakteristickej vzorky mladého umenia, ktoré by malo reprezentovať jej súčasný obraz. Každá národná kolekcia je zastúpená dielami desiatich autorov, takže výsledok je „bohatá skladačka“ súčasného umenia, zbavená reálnych i tých virtuálnych hraníc. Do projektu je zapojená aj Galéria mesta Bratislavy, takže minulý rok v letných mesiacoch, bola výstava JCE odprezentovaná aj v jej priestoroch.

Postupne sa pôvodná idea putovnej výstavy rozrástla a dnes zahrňuje nielen výstavné ambície, ale celú sieť aktivít : od priamej podpory umelcov prostredníctvom spomínaných rezidenčných pobytov, až po diskusné fóra k aktuálnym témam súčasnej umeleckej scény. Ale naspäť k umeniu : Aktuálny výsledok /pre Slovensko/ je okrem participácie 10 mladých umelkýň a umelcov na výstave aj dva niekoľkomesačné pobyty dvoch z nich v montrougských ateliéroch.

Juliana Mrvová a Rastislav Sedlačík patria k výrazným predstaviteľom súčasnej maľby na Slovensku, takže ich výber bol naozaj zaslúženým. Sú to oni, ktorí jej ako mladí absolventi Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave prinavrátili nielen záujem publika, ale aj punc aktuálneho média. A každá ich individuálna výstava a každá ich účasť v tých kolektívnych. len potvrdzuje, že to nie sú len prázdne slová.

— Beáta Jablonská

Autori o výstave

Juliana Mrvová : Février (Dieppe)

 

„V mojom projekte pre rezidenčný pobyt v Montrouge som sa zaoberala princípom mapovania sveta, zaznamenávania denných udalostí a vytvárania príbehov na základe ich súvislostí. Kresby denníkového charakteru kombinujem vo väčších formátoch do vrstiev a vytváram vzťahy prekrývaním. Pri kresbách malých formátov 10x15 cm tušom a akvarelom na papieri zaznamenávam rýchle udalosti, formy, dojmy či predmety a neskoršou selekciou z nich vytváram kresbové inštalácie. Takýto vizuálny denník dopĺňam kresbami príbehovými a často súvisiaci so spomienkami na miesta na ktorých som žila. Také sú kresby sušiacich sa látok a bielizne z Porta alebo obraz vychádzajúci z cesty do Normandie. Opustená pláž v zime evokuje moment úplnej samoty a vychádza z takmer náhodne vytvorenej momentky z cesty. Je to teda krátky zastavený čas, momentka – cliché, niečo čo možno ani nedokážeme udržať v pamäti, fotoaparát to zaznamená presne a následný obraz vzniká pridaním osobného pocitu spôsobom maľby a rukopisom. Je to niečo čo sme poznali a znovu to rozpoznávame, akási univerzálna situácia zastavená v čase. Ustrice ako predmety niekde medzi abstrakciou a reálnou formou sú nositeľmi tajomstva príbehu, sú jeho hrdinami. Tak ako v staršom obraze Oyster fields – ustricové polia aj v obraze Février (Dieppe) si spomínam na situácie ktoré obraz priamo nezachycuje, zjavujú sa len v jeho atmosfére.“

— Juliana Mrvová

 

Rastislav Sedlačík : Tunnel

 

„Obrazy, ktoré vznikli počas môjho rezidenčného pobytu v Paríži v rámci bienále Jeune Création Européenne v roku 2010 prezentujú výsledky maliarskeho výskumu, ktorý sa venuje téme priestoru mesta a mestskej krajiny. Prezentované obrazy predstavujú výber z obrazov, ktoré vznikli počas pobytu a boli prezentované samostatnou výstavou v bratislavskej galérii Enter pod názvom Air de Paris (2010) a počas parížskej prezentácie v rámci Portes ouvertes Montrouge (2010).

Východiskom pre spracovanie danej problematiky je konfrontácia maľby s problematikou premien civilného, urbánneho, krajinného prostredia, ktoré prechádza neustálym vývojom a mení tak vizualitu a podobu súčasnosti.

Krajina v tejto sérii neodkazuje na konkrétne priestory periférie, stáva sa jej voľnou interpretáciou, reminiscenciou, hraničiacou s abstrakciou. Digitálny raster sa stáva jej súčasťou v jednotlivých plánoch obrazu (obrazy Container, Base, 2010), prípadne zasahuje do plochy obrazu (Generating Sunset, 2010), kedy generuje celý obraz. Výsledná maľba sa tak stala generujúcim, vznikajúcim rastrom, ktorý odkazuje na spôsob videnia prostredníctvom súčasnej technokratickej optiky. Generovanie v digitálnom obraze je časovým momentom vznikania, načítavania, ktorý v tejto sérii spája obsahovo a vizuálne jednotlivé vrstvy obrazu.

Rastislav Sedlačík : Base

 

Súčasťou celej série sú aj kresby inšpirované priamo mestským prostredím Paríža, jeho jednotlivými lokalitami, ktoré súvisia s mojim záujmom o premenu mestského prostredia a jeho celkovú vizualitu. Vyberám si anonymné miesta, ktoré už v samotnom kresebnom spracovaní sú ťažko definovateľné a nepredstavujú tak len priamy prepis reality. Fotografický obraz predstavuje len časť samotného procesu vznikania kresby, kedy sa plocha stáva čiarou, či bodom. Do tejto série kresieb taktiež patria realizácie na papieri, ktoré sa priamo viažu na jednotlivé známe miesta Paríža, avšak predstavujú istý skrytý uhoľ pohľadu naň. Múzejné, či galerijné prevádzky a ich „zadné vchody“ (Musée d’Orsay, Museum Louvre, Parc de la Villette atď.), rekonštrukcie budov, predstavujú istú časť môjho skúmania parížskej metropoly.

Tematické línie mestskej krajiny a mesta predstavujú fenomény, ktoré sú konfrontované s možnosťami maľby a jej schopnosťou reagovať na aktuálne témy premien súčasného prostredia. Samotná maľba, vychádza z kombinácie s digitálnymi technologickými postupmi, umožňuje tým využitie širokej škály aplikácií v prospech vlastnej maliarskej stratégie. Rezidenčný pobyt mi umožnil dostočne sa venovať môjmu maliarskemu a kresebnému programu v inom kontexte.“

— Rastislav Sedlačík

O autoroch

Juliana Mrvová

Narodená 13. 10. 1979 v Bratislave.

Vzdelanie :
1994 - 1999 Francúzsko- slovenské bilinguálne gymnázium Metodova, Bratislava
1999 - 2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2005 ukončený magisterský stupeň
2000 - 2001 Ateliér maľby a iných médií, Prof. D. Fischer
2001 - 2005 4. Ateliér, Prof. I. Csudai
2005 - 2008 Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor voľné umenia, školiteľ Prof. I. Csudai, ukončené titulom Art. D.
vystavuje od roku 2001, žije a pracuje v Bratislave

Samostatné výstavy a autorské prezentácie 2009-2011 :
2011 - Montrouge 2010-2011, (Mrvová, Sedlačík), Galéria Francúzskeho inštitútu v Bratislave, SR
2011 - Juliana Mrvová / 55 jours / 55 days / 55 dní, výstava v ateliéri JCE, Montrouge, Paríž, Francúzsko
2010 - Juliana Mrvová : Deleuze na pláži, krst knihy a výstava v Kabinet, Mlynské Nivy 34, Ba, SR
2009 - Bezčasie. Galerie Kabinet.T, Zlín, CZ
2009 - Stories from the Golden Sands. (Mrvová, Mihál). Fytomedia, Panenská 32. Bratislava, SR

Účasť na skupinových výstavách 2009-2011 :
2011 - Drawing as Thinking 2, Galéria u Dobrého Pastiera, BKC, Brno, CZ
2011 – Maľba, výstava zbierky VUB banky, Oravská Galéria, Dolný Kubín, SR
2011 – Maľba, výstava zbierky VUB banky, Löflerovo múzeum, Košice, SR
2011 - Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Hospitalet, Barcelona, Spain
2011 - Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Genova, Italy
2010 - 2011 - Maľba po maľbe / Painting after Painting, SNG, (Slovak National Gallery), Bratislava, SR
2010 - Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Klaipeida, Lituania
2010 – Maľba po maľbe / Painting after Painting, SNG- Slovenská národná galéria, Bratislava, SR
2010 - Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Salzburg, Rakúsko
2010 - Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Klaipeida, Litva
2010 - Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Mestská galéria, Mirbachov palác, Bratislava, SR
2010 - Drawing as Thinking, galéria Medium, Bratislava, SR
2009 - Tuhnoucí forma s měkými okraji - zbírka Marek, Galerie Blansko, CZ
2009 - MAliarsko SOcharsky OBJEKT, Galéria 4D, Galanta, SR
2009 - Maľba VUB 2009, Dvorana Ministerstva Kultúry, Bratislava, SR
2009 - Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Ville de Montrouge, Paris-France
2009 -11+1. Dom Umenia NOC, Nám. SNP, Bratislava, SR
2009 - Selection 11.1. Galerie Václava Špály, Praha, CZ
2009 - Tranzit Martin Bratislava. Turčianska galéria v Martine, SR
2009 - Pozrite si čo máme nové. Nitrianska galéria, Nitra, SR

Ocenenia :
2007 1.CENA v súťaži Maľba 2007, cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, SR

Zastúpenie v zbierkach :
Nitrianska galéria, Nitra, SR
Olomoucká galerie umění, Olomouc, CZ
Zbierka Richarda Adama, Wanieck gallery, Brno, CZ
Zbierka Marek, Brno, CZ

Rezidenčné pobyty :
2011 – Montrouge, Paris, rezidenčný pobyt v rámci programu JCE mesta Montrouge

www.julianamrvova.com

Rastislav Sedlačík

Narodený 29. 4. 1980 v Čadci.

Vzdelanie :
2002 - 2004 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maľby a iných médií, 4. Ateliér, prof. Ivan Csudai

Od roku 2007 je postgraduálnym študentom 4. Ateliéru na Katedre maľby a iných médií, prof. Ivan Csudai

2002 -Výmenný študentský pobyt na University of Houston-Clear Lake, prof. Nick J. de Vries, prof. Sandria Hu

1998 - 2002 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra úžitkového umenia - Doc. Ivica Vydrová

1994 - 1998 Stredná škola úžitkového výtvarníctva, Topoľčany

Samostatné výstavy :
2003 - „1:1“, Galéria Medium, Bratislava
2004 - Crossover 04-05, Aupark, Bratislava
2005 - Part of 04_05, Galéria Linea, Bratislava
2006 - Random order,Millenium tower gallery, Bratislava
2007 - Petržalka, Galéria mladých, Nitra
2009 - Forme e volti delle cittá, Istituto Slovacco, Roma, Italy
2009 - Workshop 6.Tranzit, Bratislava
2010 - Born In Cadca, Kysucká galéria, Čadca, SK

Skupinové výstavy :
1999 - SCW, Praha
2000 - Siemens, Bratislava
2000 - Konfrontácie, Poprad
2001 - Talenty, Zg Senica
2002 - Play with Andy, Poprad
2002 - Upside down, Galéria Priestor, Bratislava
2002 - Open media, Arts alliance center Clear Lake, Houston
2005 - Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000 -2005, PGU Žilina
2005 - Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000 -2005, Banská Bystrica
2005 - Contemporary slovak painting, Galeria hlavného mesta Prahy
2006 - Runaway, Galéria Priestor, Bratislava
2006 - Bonjour, Apollo BC, Bratislava
2007 - Reminescencie, Apollo BC, Bratislava
2007 - Petržalka, Galéria mladých, Nitra
2007 - Maľba VUB 2007, Bratislava
2008 - Medzi mestom a prírodou, Galeria Umenia Nové Zámky
2008 - Zoom Europa : Petržalka, Gandy gallery, Bratislava
2008 - Medzi mestom a prírodou, Make up gallery, Košice
2008 - Im Herzen Europas, Bad Homburg, Germany
2008 - Ilúzia priestoru, pokus o nové čítanie, Nitrianska galéria
2009 - Jedenásť 1, Dom umenia, Bratislava
2009 - Selection 11.1, Galéria Václava Špály, Praha, CZ
2009 - Tranzit Martin Bratislava, Turčianska galéria, Martin, SK
2009 - 5th Zlín Youth Salon 2009, Zlin House of Arts, CZ
2009 - Small scale 2., Gallery Kressling, Bratislava, SK
2009 - Maľba VUB 2009, Bratislava, SK
2009 - Jeune creation europeenne, Biennale of Contemporary Art City of Montrouge, Paríž, F
2010 - Drawing as Thinking, Galéria Medium, Bratislava, SK
2010 - 217.© enter bitch zone, Galéria Enter, Bratislava, Slovenská republika

Rezidenčné pobyty :
2010 – Montrouge, Paris, rezidenčný pobyt v rámci programu JCE mesta Montrouge

www.rastosedlacik.com