Výstava Catherine Bernis / Flavia Bigi (4. ‑ 27. marca)

V mesiaci marec Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku privíta výstavu obrazov francúzskej maliarky Catherine Bernisovej, ktorá svoje diela predstaví spoločne s dielami talianskej výtvarníčky Flavie Bigi žijúcej a tvoriacej medzi Rímom, Parížom a Bratislavou.

Dielo oboch umelkýň v rámci prednášky pred vernisážou výstavy podrobne predstaví Jeanette Zwingenberger, historička umenia, nezávislá kurátorka, členka Medzinárodnej asociácie umeleckých kritikov (AICA), ktorá pravidelne publikuje v časopisoch artpress a Beaux-Arts.

Výstava od 4. do 27. marca 2015 v Galérii IFS, Sedlárska 7, Bratislava

Prednáška v stredu 4. marca 2015 o 17.00 hod.

Vernisáž v stredu 4. marca 2015 o 18.00 hod.

Tlačová správa

 

CATHERINE BERNIS

Narodila sa v Limoges vo Francúzsku, žije a pracuje v Paríži a v Limoges

"[...] Pre maľbu Catherine Bernis je charakteristická zázračná rovnováha medzi  viditeľným utrpením a skúmaním jeho uvedomenia si. Táto rovnováha je tak jasná a kontrolovaná, že antinómia medzi ľudskými postavami a trávnatým porastom, ktorý dotvára rozptýlená farba ťahom štetca, je iba zdanlivá. Tu sú korene – naznačené, skryté ; vegetácia sa zrazu vynára ako abstraktná sila a jasne vyjadruje túžbu hmoty po myšlienke, koncepte.

Ide o doslovné pochopenie výrazu „brať“ človeka a vegetáciu, jedno chápané ako reliéf druhého. Pokušenie dotknúť sa rukou obrazu, ktorého reálnosť materiálu priam človeka hypnotizuje, je veľké. Ďalšie tajomstvo tejto maľby sa skrýva práve v sprostredkovanej vzdialenosti, potrebnej vzdialenosti medzi rukou a obrazom, krehkej metafore toho, na čo maľba poukazuje, vábivosti, prítomnosti, a prostredníctvom bujaro rastúcej trávy, aj záruky slobody. Načúvajte tichému volaniu maľby…"

Jérôme Felin, historik a kritik umenia

www.catherine-bernis.fr

Katalóg k sérii „Mapping“ na stiahnutie

Olej, pigmenty, ľanové nite, drevené uhlie a glejom prilepený papier na plátne (detail obrazu zo série "Mapping", 80 cm x 80 cm)

 

 

FLAVIA BIGI

Narodila sa v Siene v Taliansku, žije a pracuje v Ríme, Paríži a v Bratislave.

Flavia Bigi skúma viaceré média (kresba, gravírovanie, maľba, video, sochárstvo a inštalácie) s cieľom analyzovať spoločensko-kultúrne vplyvy inštitucionálnych štruktúr na naše vnímanie identity. Vzťahy sú založené na princípe náhody, nepredvídateľnosti: každý vzťah začína neočakávaným stretnutím, počas ktorého komunikácia prebieha v závislosti od výmen rôznych postojov medzi účastníkmi rozhovoru. Uvažovanie sa orientuje na neustále, niekedy podvedomé, konfrontácie medzi jednotlivcami. Vo svojej práci autorka často ponúka cestu úniku, naznačuje únikový východ do paralelných svetov medzi reálnym a možným. 

www.flaviabigi.com

Rytiny na kararskom mramore ( 20cm x 20cm x 20cm )

 

JEANETTE ZWINGENBERGER

sa narodila v Nemecku, je historička umenia a nezávislá kurátorka výstav, členka Medzinárodnej asociácie umeleckých kritikov (AICA) je spoluautorkou mnohých katalógov a rôznych publikácií a prispieva do časopisov o súčasnom umení ako sú  art das Kunstmagazin, Rue Descartes, Collège International de Philosophie, artpress, Beaux-Arts a Magazine pour l'Europe ParisBerlin.

 

Partneri výstavy :

                                 


 

Prednáška a vernisáž (4.03.2015)