Divadlo v preklade (27. marca 2015, 17:00)

Pri príležitosti Svetového dňa divadla Vás Francúzsky inštitút na Slovensku a Divadelný ústav v Bratislave pozývajú na stretnutie s prekladateľmi dramatických textov. O preklade budú hovoriť Martina Borodovčáková, Jana Cviková, Jana Juráňová, Michaela Jurovská, Ľubomír Feldek, Elena Flašková, Mária Ferenčuhová a Soňa Šimková.

Súčasťou bude aj prezentácia najnovších prekladových publikácií Divadelného ústavu: Elfriede Jelinek: Hry; Dragan Klaić: Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou; Peter Brook: Kvalita milosti. Úvahy o Shakespearovi.

Galéria Francúzskeho inštitútu, 27. marec 2015, 17:00 (na pozvánky)

Hudobný hosť : Pierre Louis Garcia-Leccia