3. Letná škola francúzsko-slovenského jadrového inžinierstva (12.‑16. september 2011)

S.E.M. Jean-Marie Bruno otvoril 3. letnú školu francúzsko- slovenského jadrového inžinierstva, ktorá sa konala v dňoch 12. až 16. septembra 2011 v Kočovciach. Táto 3. letná škola francúzsko- slovenského jadrového inžinierstva mala za úlohu dve hlavné otázky : jadrovú fúziu a materiály pre jadrovú energiu do budúcna. Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, táto letná škola bola zameraná na podporu vzdelávania a výmenu odborných znalostí v oblasti využívania jadrovej energie medzi Francúzskom a Slovenskom.

Tridsať mladých inžinierov a budúcich inžinierov sa zúčastnilo viac ako dvadsať hodinovej prednášky, na ktorej vystúpila desiatka francúzskych a slovenských odborníkov.

Táto Letná škola bola spoločne organizovaná Francúzskou ambasádou na Slovensku, v spolupráci s Technickou univerzitou v Bratislave (STU), VUE, AREVA a Komisariátom pre atómovú energiu (CEA).

  • Kočovce 2011
  • Kočovce 2011
  • Kočovce 2011
  • Kočovce 2011