Pocta Picassovi (13.‑27. september 2011)

VÝSTAVA
13. - 27. september 2011
Galéria Francúzskeho inštitútu

Pri príležitosti výstavy diel Pabla Picassa v Galérii mesta Bratislavy (link), Galéria Francúzskeho inštitútu paralelne uvedie výstavu diel mladých slovenských výtvarníkov venujúcich sa soche a objektu inšpirovaných tvorivým odkazom tohto svetoznámeho autora.

Vystavujú : Patrik Illo, Viktor Frešo, Stano Masár, Štefan Papčo, Norbert Kelecsényi, Andrej Csillag, Robert Szittay, Igor Ondruš, Tomáš Scherer
Kurátorkou výstavy je Sabina Jankovičová.
Vernisáž sa uskutoční 13. septembra o 17.00.

Andrej Csillag : Pablo Picasso
Andrej Csillag : Pablo Picasso

Výstava približuje tvorbu mladých výtvarníkov, ktorí sa venujú soche a objektu. Témou výstavy je Pocta Picassovi, je sprievodným podujatím k výstave Picassových diel v GMB. Zo širokej tvorby Pabla Picassa sme vybrali ako inšpiračný zdroj jeho sochársku tvorbu, ktorú je možné považovať za jedno zo zásadných východísk moderného sochárstva 20. storočia. Picasso integroval práve nájdený predmet a princíp asambláže do sochárskych diel. Táto tendencia sa stala dominantnou v sochárstve 20. storočia a je aktuálnou aj v súčasnosti, preto je možné Picassovu sochársku tvorbu považovať za významný impulz pre celý nasledujúci vývin.

Tvorba mladých výtvarníkov ukazuje posun v privlastňovaní si nájdeného objektu za ostatných 100 rokov od prvých Picassových diel. Princíp privlastnenia zostáva, menia sa len formy a prichádzajú nové myšlienky a posolstvá spojené s aktuálnou dobou. Výtvarníci privlastnený objekt už menej integrujú do asambláže, tá zažila svoj vrchol v 50. a 60. rokoch 20. storočia, ale sústredia sa na manipuláciu, deformáciu a posun nájdeného predmetu do novej roviny.

Významnou témou Picassovej sochárskej tvorby ľudská figúra a hlava, často takisto vytvorená technikou asambláže. Picasso sa sústredil na expresívne znázornenie figúry, ale jeho stvárnenie zostávalo skôr konzervatívne, figúra si zachovávala svoje realistické proporcie. V neskoršom období siaha Picasso po symbolickom tvarosloví a figúra sa mení na znak. Na výstavu boli vybraní autori zaoberajúci sa témou ľudskej postavy s expresívnym podaním. Téma ľudskej postavy zostáva trvalým záujmom výtvarníkov až do súčasnosti a expresívne znázornenie si zachováva svoj apelatívny charakter.

Výstava je voľným spojením vzoru tvorby z minulosti so súčasnosťou. Poukazuje na fakt, že zásadné zmeny v umení prvej polovice 20. storočia majú svoj dosah v súčasnom umení. Picasso prispel svojimi experimentálnymi postupmi k zmene vnímania sochárstva a jeho tvorivé postupy zostávajú aktuálne dodnes.

Vystavujúci autori :