Prednáška „Vznik stredovekého centra – Paríž v stredoveku“ (27. máj 2015, 18:00)

Centrom urbanizačnej jednotky stredovekého Paríža bol pozostatok rímskeho osídlenia na ostrove Cité, ktorý sa stal administratívnym, obchodným a remeselným strediskom mesta. Príbeh vzniku najväčšieho mesta stredovekého Západu priblíži Miroslav Perniš.

Galéria Francúzskeho inštitútu, streda 27. mája 2015, 18:00, v slovenčine, vstup voľný