Medzinárodná konferencia „Udržateľný rozvoj miest a nový Územný plán pre Košice“ (29. máj 2015, 9:00‑15:30)

V nadväznosti na cyklus diskusií o inovatívnom meste, s ktorým sa začalo v roku 2012, a v rámci diskusií k príprave nového územného plánu mesta Košice vás Francúzsky inštitút, Útvar hlavného architekta mesta Košice a nezisková organizácia Košice 2013 srdečne pozývajú na konferenciu o územnom pláne mesta Košice, ktorej cieľom bude vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi zo zahraničia na témy ako sú územný plán a jeho hlavné ciele, realizácia dlhodobého plánu rozvoja mesta a schopnosť zaviesť do návrhu plánu výzvy trvalo udržateľného rozvoja.

Vedeckú koncepciu konferencie zastrešila Alena Kubova-Gauché, architektka a historička slovenského pôvodu žijúca vo Francúzsku, ktorá bude zároveň konferenciu aj moderovať. Na konferencii vystúpia aj dvaja francúzski odborníci, ktorí sa už niekoľko rokov podrobne zaoberajú urbanistickými výzvami slovenských miest: Yannis Tsiomis a Cristiana Mazzoni, architekti a urbanisti, zakladatelia Ateliéru CMYT Architectes Urbanistes.

Kasárne/Kulturpark (budova Alfa), piatok 29. mája 2015, 9:00-15:30. Konferencia bude simultánne tlmočená z a do francúzskeho jazyka. Vstup voľný.

Na stiahnutie:

 

Prehliadka mesta a konferencia (28.-29.05.2015)