Výstava diplomových prác študentov katedry dizajnu VŠVU (22. máj ‑ 8. jún 2015)

Galéria Francúzskeho inštitútu sa na prelome mája a júna stane výstavným priestorom pre diplomové práce študentov záverečného ročníka Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) ako i miestom ich obhajôb pred komisiou pedagógov. Príďte si prezrieť pestrú paletu modelov a vizualizácií od mladých talentov študujúcich v ateliéroch Industrial dizajn, Art dizajn a Transport dizajn.

Galéria Francúzskeho inštitútu, 22. máj - 8. jún 2015
Obhajoby diplomových prác v stredu 3. júna počas dňa
Vernisáž výstavy v stredu 3. júna o 19.00

 

Wanda Valihrachová: Interaktívne svietidlá

 

Foto z vernisáže

 

Foto z obhajôb diplomových prác