Letný klub mediatéky (10. jún 2015, 18:00)

Mediatéka Francúzskeho inštitútu na Slovensku vás pozýva na letný klub mediatéky. Posedenie a rozprávanie o čerstvých novinkách v jej fonde – filmy, hudba, knihy, digitálna knižnica.

Prezentácia: Miroslav Perniš a vy všetci.

Knižnica Francúzskeho inštitútu, streda 10. jún 2015, 18:00, v slovenčine, vstup voľný