Výstava fotografií Yanna Arthusa Bertranda (od 11. do 30. júna 2015)

Vernisáž výstavy fotografií Yanna Arthusa Bertranda pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj & Energie sa bude konať 11. júna 2015 o 17:30.

Yann Arthus Bertrand je známy francúzsky fotograf, reportér a ekológ. Je autorom knihy La Terre vue du ciel (Zem z vtáčej perspektívy) a režisér úspešného filmu  Home. Založil nadáciu GoodPlanet, ktorej poslaním je dosiahnuť pozitívnu zmenu v správaní verejnosti voči našej planéte, jej prírodným zdrojom i obyvateľom. Táto výstava sa koná v rámci príprav 21. konferencie OSN o klimatických zmenách (COP 21).

Galéria Francúzskeho inštitútu, výstava od 11. do 30. júna 2015, vernisáž štvrtok 11. jún 2015, 17:30. Výstava sa pre veľký úspech predlžuje do 30. júla 2015.
 

Vernisáž (11.06.15)