Európsky deň jazykov (26. september 2011)

Teplé slnečné lúče privítali zahraničné inštitúty pôsobiace v Bratislave prezentovať jazyky a kultúru svojich krajín na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí. Stalo sa tak pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v pondelok 26. septembra 2011.

Pri tejto príležitosti si prišli stoky školákov z rôznych škôl hlavného mesta pozrieť mnohé zo stánkov, najmä stánok Francúzskeho inštitútu. Bolo možné pozrieť si aj krátke filmy, ktoré sa premietali v kine Mladosť. Zároveň sa zúčastnili niektorých aktivít, pozreli si kultúrny program, ktorý prebiehal na hlavnom pódiu na Hviezdoslavovom námestí.

Podľa posledných oficiálnych štatistík, sa až 25 658 študentov učí francúzsky jazyk na slovenských školách a 1 800 osôb práve na Francúzskom inštitúte na Slovensku, ako aj v 2 Francúzskych alianciách v Banskej Bystrici a v Košiciach.

Deň európskych jazykov očami fotografa

  • Stánok Francúzskeho inštitútu.
  • J.E. pán Jean-Marie Bruno v rozhovore s pani starostkou starého mesta, Tatianou Rosovou.
  • Stánok Francúzskeho inštitútu si prišlo pozrieť mnoho záujemcov.
  • Študenti Francúzskeho gymnázia zaspievali dve francúzske klasiky.