OPEN STUDIO: Prednáška spoluzakladateľa Société Réaliste / Ferenc Gróf

prednáška spoluzakladateľa parížskeho kolektívu Société Réaliste

Streda 23. september o 17.00 v Slovenskej národnej galérii v Berlinke

 

Prednáška bude vedená v angličtine

OPEN STUDIO je vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh - IN (Katedra intermédií a multimédií, VŠVU).

Jeho cieľom je priniesť inovatívny a dynamický prístup k vzdelávaniu, ktorý je naplnený cez pozývanie rôznych významných osobností umeleckého sveta. V roku 2015 na základe podpory Francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu vznikla špeciálna edícia projektu pod názvom Open Studio/French-German Edition, počas ktorej budú pozvaní dvaja umelci z Francúzska a dvaja z Nemecka. Projekt je realizovaný v spolupráci s Francúzskym inštitútom a Goethe inštitútom v Bratislave.

Société Réaliste je umelecký kolektív, ktorý založili umelci Ferenc Grof (1972) a Jean Baptiste Naudy (1982). Ich práca spočíva v apropriovaní a narušovaní nástrojov komunikácie mocenských štruktúr (mapy, emblémy, znaky, architektúry). Société réaliste vytvárajú symbolické a vizuálne konfrontácie, ktoré kriticky skúmajú takéto štruktúry, bez toho aby sa uchýlili k povrchnému odsudzovaniu.

Operujú v jemných porovnávaniach, extrapoláciách a štatistických interpretáciách, vrhajúc svetlo na historické evolúcie a trendy a vytvárajú nástroje pre čítanie súčasného sveta. Société Réaliste diela boli vystavené na početných dôležitých výstavách vo Francúzsku aj vo svete.