"Hospitalités (Pohostinnosť)", výstava súčasného francúzskeho videoumenia (30. september ‑ 31. október 2011)

Videoprogram z ponuky Tram - Réseau art contemporain Paris Ile-de-France
30. septembra - 31. októbra 2011 / Francúzsky Inštitút na Slovensku

Výstava organizovaná v rámci podujatia BLAF Bratislava Art Festival, 30.9.-5.10.2011

Francúzsky inštitút privíta pri príležitosti 2. ročníka podujatia Bratislava Art Festival (BLAF) vo svojich priestoroch výnimočnú výstavu.

Tram - Réseau art contemporain Paris Ile-de-France do Bratislavy premiestnil svoje najreprezentatívne podujatie Hospitalités, ktoré sa koná každé dva roky v Paríži.

Každý zo 16 vystavujúcich umelcov, patriacich medzi najlepších vo svojej generácii, predstaví svoje video na obrazovkách, ktoré budú rozmiestnené po celom Inštitúte, podľa určenej trasy, ktorú bude treba po etapách absolvovať. Medzi umelcami sú : Mohamed Bourouissa, Keren Cytter, Zineb Sedira, François Curlet, atď. Aj takto chce Inštitút v Bratislave predstaviť najnovšie trendy súčasného umenia vo Francúzsku. Umelci Pauline Delwaulle, Aymeric Vergnon a Agnès Caffier zavítajú do Bratislavy od 30. septembra do 3. októbra. Budú sa venovať návštevníkom výstavy a stretnú sa so svojimi slovenskými kolegami.

Asociácia Tram je sieť združujúca 31 inštitúcií z Paríža a parížskeho regiónu, zapojených do produkovania a vystavovania súčasného umenia. Medzi jej členov patria najprestížnejšie miesta Paríža : le Palais de Tokyo, le Jeu de Paume, la Maison rouge, le Plateau, atď.

Tram a BLAF povedú dialóg o svojich spoločných cieľoch : priblížiť umenie čo najširšej verejnosti, pritiahnuť aj nové publikum, združovať rôzne miesta súčasného umenia.

S videodielami od umelcov : Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin), Mohamed Bourouissa, Agnès Caffier, François Curlet et Michelle Naismith, Keren Cytter, Pauline Delwaulle et Clément Postec, Lionel Monier, Natacha Nisic, Sadek Rahim, Denis Savary, Zineb Sedira, Cannelle Tanc, Aymeric Vergnon d’Alançon, Frédéric Vincent.

Sprievodný program k výstave :

sobota 1. októbra, 16.00 komentovaná prehliadka výstavy s Mathilde Villeneuve, vedúcej zahraničných vzťahov na Ecole nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Za účasti umelcov
nedeľa 2. októbra, 15.00 komentovaná prehliadka výstavy s Mathilde Villeneuve. Za účasti umelcov
nedeľa 2. októbra, 16.00 prednáška Lionela Balouina, kritika, kurátora a prezidenta siete Tram Réseau art contemporain Paris Ile-de-France na tému "Miesta súčasného umenia vo Francúzsku, sieť Tram ako príklad"