Náučná výstava „Klimatické zmeny, ČO JE TO?“ (28 septembra ‑ 10 októbra 2015)

Srdečne vás pozývame na výstavu « Klimatické zmeny, ČO JE TO? », ktorá sa bude konať od 28. septembra do 10. októbra v átriu Ministerstva životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1.

Iniciátorom výstavy  je francúzske Ministerstvo životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a energie. Do slovenského jazyka ju dalo upraviť Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR. Výstava umožňuje lepšie pochopenie tohto zložitého javu a uvedomenie si dôsledkov zmeny klímy opierajúc sa o kľúčové štatistické údaje.

Výstava je v slovenskom a francúzskom jazyku prístupná širokej verejnosti!