Prednáška bývalého francúzskeho veľvyslanca na Slovensku, pána Henryho Cunyho (12. október 2015)

Pri príležitosti vydania jeho posledného diela vo Francúzsku L’hiver nous demandera ce qu’on a fait l’été“ (Zima sa nás opýta, čo sme robili v lete) a zároveň krstu tejto knihy na Slovensku, bude mať pán Henry Cuny prednášku v Galérii Francúzskeho inštitútu (Sedlárska 7, Bratislava) v pondelok, 12.10.2015 o 18:00 hod.

 Prezradí nám niečo viac o tomto románe, ktorého sa celý dej odohráva na Slovensku a opisuje sedem desaťročí jeho histórie, od druhej svetovej vojny, až po dnešok. Predstaví nám svoje osobné spomienky na roky strávené v tejto krajine, kde pôsobil ako francúzsky veľvyslanec v rokoch 2007 až 2010.

Prednáška bude vo francúzštine.

Tlačová správa (vo francúzštine)