21. ročník Medzinárodnej konferencie vedecko-výskumnej siete krajín V4

21. konferencia vedecko-výskumnej siete krajín V4 je organizovaná s podporou Francúzskeho veľvyslanectva v SR a Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Výsledky výskumu členov tejto siete sú pravidelne publikované vo Francúzsku aj v zahraničí. Ich výskumná činnosť sa zvlášť zviditeľňuje organizovaním medzinárodných konferencií. Tento rok sa bude konať v poradí už 21. medzinárodná konferencia v dňoch 10. a 11. septembra 2015 v Banskej Bystrici a jej usporiadateľom je Ekonomická fakulta UMB. Názov konferencie:

„Pre silnú Európu: renovácia ekonomických, podnikateľských, politických, územných a vzdelávacích štruktúr.“