Francúzsko-slovenský seminár o jadrovej energetike (21. ‑ 25. septembra 2015)

21. septembra sa bude konať za prítomnosti pána veľvyslanca Didiera Lopinota oficiálne otvorenie seminára.

Semináre so zameraním na jadrovú energetiku sú organizované od roku 2009. Sú určené študentom a doktorandom STU s cieľom rozšíriť ich vedomosti v oblasti rozvoja jadrovej energetiky z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska. Seminár je financovaný Oddelením pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR a organizovaný v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Francúzskym veľvyslanectvom v Prahe.

11. ročník semináru sa konal od 21. do 25. septembra 2015 v Kočovciach pod názvom „Progresívne materiály v jadrovej ekonomike“.