XV. ročník študentskej výstavy AKADEMIA (4.‑6. október 2011)

Naše veľvyslancetvo sa od 4. do 6. októbra zúčastnilo na XV. ročníku výstavy pre študentov AKADEMIA. Je to unikátna študentská výstava na Slovensku, ktorá každoročne pritiahne viac ako 10 000 návštevníkov. Spoločný stánok SCAC/Politické vedy spropagoval štúdium vo Francúzsku a Univerzitu politickych vied v Dijone. Náš stánok pritiahol mnoho stredoškolákov.

Attaché pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu usporiadal pri tejto príležitosti konferenciu o vyššom vzdelávacom systéme vo Francúzsku, po ktorej nasledovala prezentácia pana Maceka, riaditela Univerzity politickych vied v Dijone o štúdiu politických vied.

Okrem tejto udalosti bude mať Veľvyslanectvo svoje zastúpene aj na salóne AUDEAMUS od 1. do 4. novembra v Brne.

www.gaudeamus.cz

Stand - Etudes en France / Sciences Po
Stand - Etudes en France / Sciences Po
Les lycéens slovaques particulièrement intéressés par les études en France
Les lycéens slovaques particulièrement intéressés par les études en France
L. Macek et M. Saganova renseignant les lycéens
L. Macek et M. Saganova renseignant les lycéens
Présentation de R. Makhloufi et L. Macek devant une vingtaine de lycéens
Présentation de R. Makhloufi et L. Macek devant une vingtaine de lycéens