Modelový Európsky parlament (12. október 2015)

  • Dátum: 12. október 2015 - 10:00 - 18:00 hod.
  • Miesto: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela – FPVaMV

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Sciences po Dijon pripravujú s podporou Informačnej kancelárie Slovensko Európskeho parlamentu a Francúzskeho veľvyslanectva v SR Modelový Európsky parlament, ktorý sa bude konať 12. októbra 2015 od 10,00 do 18,00 hod. na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cieľovou skupinou sú gymnazisti ovládajúci francúzsky jazyk, ktorí sa chcú hravým a praktickým spôsobom dozvedieť, ako funguje Európsky parlament. V priebehu dňa sa môžu gymnazisti vžiť do kože európskych politikov a lepšie spoznať Európsku úniu a jej orgány.

Pochopiť, vedieť analyzovať, argumentovať, byť iniciatívny, vyjednávať, hľadať riešenia a kompromisy to všetko sú výzvy, s ktorými sa budú musieť poslanci „zelenáči“ popasovať.

Prihlasovanie: http://iufs.sk/images/annoncesdiverses/inscription2.pdf

Program: http://iufs.sk/images/annoncesdiverses/prog2.pdf

Bližšie informácie: http://iufs.sk/fr/iufs/evenements/item/457-seminaire-agir-face-aux-risques-climatiques

 Kontakt: jessica.joyau@gmail.com alebo sfui.iufs@gmail.com

Pohľad späť:

Radio Slovaquie internationale uskutočnilo rozhovor s Jessicou Joyau, hlavnou organizátorkou podujatia.

Nahrávku nájdete v čase od 8:20

http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/91496/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-19-10-15